Thông cáo Báo chí

2016-05-03 | UBBVQLNVN
Phúc trình thường niên của Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới đề nghị đặt Việt Nam vào Danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm

2016-04-27 | PTTPGQT
Báo cáo sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016

2016-04-19 | PTTPGQT
Tưởng nhớ Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Anh suốt đời tranh đấu cho Nhân quyền Lễ nhậm chức Trú trì chùa Kim Quang Huế

2016-04-14 | PTTPGQT
Hướng về Ngày Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ Những thông tin cần thiết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản Phiếu ghi danh tham dự Phật Đản Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản

2016-04-13 | PTTPGQT
Lễ Tưởng niệm và Truy phong Cấp Dũng Huynh trưởng Nguyên Thân lê Khắc Kỷ tại thành phố Pomona, Hoa Kỳ

2016-04-13 | PTTPGQT
Kính xin Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến Tổng Thống công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới Câu Chuyện Cuối Tuần về Nhân Quả

Đài Phật giáo Việt NamĐài Phật giáo Việt Nam


Đài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 16.3.2012

2012-03-16 | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần : LHQ khuyến nghị Việt Nam Cộng sản chấm dứt kỳ thị chủng tộc đối với các dân tộc thiểu số và tôn giáo & Chương trình “Chỉnh đốn Đảng nhưng không chỉnh đốn Tự do tôn giáo tại Việt Nam” của ký giả Thanh Quang trên Đài Á châu Tự do.

Để thu, bấm vào đây : .


Để nghe, bấm vào dưới đây :

 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com