Xin bấm vào đây để xem


2009-01-29 | Hoàng Tiến  
ĐẦU XUÂN, ĐƯỢC QUÀ LÌ XÌ CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

2009-01-05 | Tue Nguyen  
Đôi dòng tâm sự kính gửi Hoà thượng Thích Trí Quảng

2006-03-02 | Trần Công Luận  
Lê Đức Anh sang Tàu xin chỉ thị

2005-04-14 | Trần Chính Đạo  
"Dân biết, dân bàn..." ở đâu trong cuộc họp kín nội bộ Đảng đầu tháng Tư ?

2005-04-07 | Trần Công Luận  
Bức thư ngỏ - Gửi báo An Ninh Thế Giới và ông Nguyễn Như Phong – Bộ Công An HN, VN

2005-04-01 | Việt Linh  
Đôi dòng tâm sự về những hình ảnh đẹp Việt Nam !

2005-02-24 | Cư sĩ Pháp Thiện  
Cảm nghĩ ngày xuân về Dân chủ Tự do

2005-02-22 | Hoàng Tiến  
"Kẻ sĩ phải nói những điều ích nước lợi dân"

2005-02-20 | Cư sĩ Khuê Trí  
Bức thư ngỏ gửi thầy Thích-Nhất-Hạnh

2005-02-14 | Trần Công Luận  
Ai đồng lơa với kẻ cướp ?

2005-02-05 |   
Kính tặng Thầy Thích Thiện Minh !

2005-02-03 | Cư sĩ Khuê Trí  
Điếu văn 8 Ngư dân tử nạn

2005-02-02 | Cư sĩ Khuê Trí  
Bức Thư Ngỏ - Kính gửi Thầy Thích Nhất Hạnh, Trưởng phái đoàn Phật giáo nước ngoài về thăm Việt Nam

 

2017-05-19 | PTTPGQT
Cư sĩ Huệ Lộc, Cư sĩ Lê Công Cầu và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phản ứng các lời nói không thật của Nhóm ông Thục Vũ

2017-05-17 | PTTPGQT
Lễ Phật Đản 2641 tại Tu viện Long Quang, Huế, tại Chùa Giác Minh, Đà Nẵng, và Chùa Từ Hiếu ở Saigon — Tâm Thư Yểm Trợ cuộc Tuyệt thực tại Huế của Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoá Đạo kiêm Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam

2017-05-15 | PTTPGQT
Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo, Cư sĩ Lê Công Cầu bắt đầu cuộc tuyệt thực tại Huế phản đối việc quản chế tuỳ tiện không cho vào Saigon chăm sóc sức khoẻ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

2017-05-10 | PTTPGQT
Lễ Phật Đản 2641 tại Tu viện Long Quang, Huế — Nhằm ngăn chận tham gia Đại lễ Phật Đản : Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo và 2 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam bị công an bắt đi làm việc — Thư kêu gọi đóng góp tịnh tài của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Giáo hội tại Hoa Kỳ

2017-05-03 | PTTPGQT
Hai bức Thông bạch của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc tán thán và tri ân công đức của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và đồng bào Phật tử gửi tịnh tài cúng dường Giáo hội trong nước — Thông bạch yêu cầu Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt ngưng việc gửi tiền — Lời Tri ân của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kính gửi Chư Tôn đức và quý Đạo hữu trong và ngoài nước

2017-04-26 | PTTPGQT
Thông điệp Phật Đản 2641 – 2017 của Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ và Thông bạch Phật Đản của Viện trưởng Viện Hoá Đạo

2017-04-12 | PTTPGQT
Báo trình Cứu trợ Xuân Đinh Dậu 2017 của Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hoá Đạo — Tâm Thư báo trình sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2017 của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ

 
 
 

Quê Mẹ • B.P. 60063 • 94472 Boissy Saint Léger cedex • France • E-mail : queme.democracy@gmail.com