- 2016 -


2016-01-20 | PTTPGQT
Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước Ngũ giới trong truyền thống Phật giáo Việt Nam Một âm mưu bán chùa hay đóng cửa cơ sở hoạt động của Đoàn Cựu Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ

2016-01-23 | PTTPGQT
Giáo chỉ về thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước / Bổ sung Về hai chữ Sắc Không

2016-01-28 | PTTPGQT
Tâm Thư của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo gửi Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh Niệm Phật Đường Huyền Quang Câu Chuyện Cuối Tuần về Tam Pháp Ấn

2016-02-03 | PTTPGQT
Thông Điệp Xuân của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Câu Chuyện Cuối Tuần về Bốn Ân lớn

2016-02-04 | PTTPGQT
Quyết định của Hoà thượng Thích Huyền Việt bổ sung nhân sự và bãi nhiệm một số người trong Ban Hướng dẫn Trung ương và Đoàn Cựu Huynh tưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ Phật tử Hải ngoại gửi lời Chúc Tết Giáo hội trong nước

2016-02-12 | PTTPGQT
Lễ Tiểu tường Cố Đạo lão Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt

2016-02-25 | Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam tham dự “Diễn Đàn Tự do Tôn giáo vùng Á châu Thái Bình Dương” tại Đài Loan

2016-02-25 | PTTPGQT
Lễ Tiểu tường Cố Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt tại Tu viện Long Quang, Huế Câu Chuyện Cuối Tuần về Năm Thừa trong Phật giáo

2016-03-03 | FIDH & UBBVQLNVN
Uỷ hội Liên Âu bị tố cáo sai phạm nhân quyền trong hồ sơ thương thảo Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam

2016-03-09 | UBBVQLNVN
Hai Tổ chức Nhân quyền Quốc tế thắng kiện tại Liên Âu Tương lai Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu Việt Nam sẽ ra sao sau cuộc thất kiện này ?

2016-03-11 | PTTPGQT
Công an Huế đòi trục xuất Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo Tưởng nhớ Sư Bà Thiều Hoa nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ Bài Góp ý của Bác sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng

2016-03-14 | PTTPGQT
Thư Mời tham dự Đại lễ Phật Đản 2640, P.l. 2560, của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ

2016-03-16 | PTTPGQT
Quyết định cung thỉnh Hoà thượng Thích Toàn Lạc làm Tân Trú trì chùa Kim Quang, Huế Câu Chuyện Cuối Tuần về Mười Hai Nhân duyên

2016-03-19 | PTTPGQT
Câu Chuyện Cuối Tuần : Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi về đâu ? Thông tư về việc tổ chức Đại hội Bất thường Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử : hai ngày 13-14 tháng 5 năm 2016 tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

2016-03-23 | UBBVQLNVN
Trả lời chung về một người tên Phạm Anh Cường vu khống Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam

2016-03-30 | PTTPGQT
Gia Đình Phật tử Nguyên Thiều mời Họp Khẩn về vụ Sư Trú trì Chùa Như Lai, Thích Chánh Lạc, đóng cửa Đoàn quán không cho sinh hoạt Tâm Thư của hai Huynh trưởng Gia Đình Phật tử gửi ông Mai Xuân Châu theo gương Sư Giác Đẳng bán Niệm Phật Đường Huyền Quang ở thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ

2016-03-30 | UBBVQLNVN
Thông tư 13 của Tướng Công an Chủ tịch Nước kiềm toả Quyền Biểu tình tại Việt Nam

2016-04-06 | UBBVQLNVN
Quyền Tự do Ngôn luận và Quyền được Biết bị thắt chặt thêm với sự phê chuẩn của Quốc hội về Luật Báo chí sửa đổi và Luật được Thông tin

2016-04-07 | PTTPGQT
Báo trình cứu trợ tại các tỉnh Kontum, Khánh Hoà, Ninh Thuận của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hoá Đạo Ông Tham tán Chính trị Toà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ gọi điện ra Huế Ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

2016-04-13 | PTTPGQT
Lễ Tưởng niệm và Truy phong Cấp Dũng Huynh trưởng Nguyên Thân lê Khắc Kỷ tại thành phố Pomona, Hoa Kỳ

2016-04-13 | PTTPGQT
Kính xin Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Obama nhân chuyến Tổng Thống công du Việt Nam cuối tháng 5 sắp tới Câu Chuyện Cuối Tuần về Nhân Quả

2016-04-14 | PTTPGQT
Hướng về Ngày Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ Những thông tin cần thiết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản Phiếu ghi danh tham dự Phật Đản Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản

2016-04-19 | PTTPGQT
Tưởng nhớ Huân tước Avebury, Thượng Nghị sĩ Anh suốt đời tranh đấu cho Nhân quyền Lễ nhậm chức Trú trì chùa Kim Quang Huế

2016-04-27 | PTTPGQT
Báo cáo sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016

2016-05-03 | UBBVQLNVN
Phúc trình thường niên của Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới đề nghị đặt Việt Nam vào Danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm

2016-05-09 | PTTPGQT
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết thư xin Tổng Thống Hoa Kỳ Obama tạo nên cơ hội lịch sử cất tiếng cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo trong chuyến viếng thăm Việt Nam sắp tới

2016-05-09 | PTTPGQT
Thông điệp Phật Đản 2640 2016 của Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ Thông bạch Phật Đản của Viện trưởng Viện Hoá Đạo

2016-05-13 | PTTPGQT
Công an Đà Nẵng và Huế ngăn cấm không cho Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, và Đạo hữu Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo vào Saigon phụ tá Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tiếp Phái đoàn Sứ quan Úc Đại Lợi đến vấn an Thông điệp Phật Đản của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama

2016-05-20 | PTTPGQT
Trên 1500 chư Tăng Ni và Phật tử tham dự Đại lễ Phật Đản chung của Văn phòng II VHĐ và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas

2016-05-20 | PTTPGQT
Hai Thượng Nghị sĩ và sáu Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ viết thư cho Tổng Thống Barack H. Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam

2016-05-28 | PTTPGQT
Khánh chúc An cư Kiết hạ của Hoà thượng Thích Tâm Liên Câu chuyện Cuối Tuần về hai chữ Nhân Quả

2016-06-01 | PTTPGQT
Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị kỳ thị và đàn áp nơi quê nhà Việt Nam

2016-06-07 | PTTPGQT
Saigon : Lễ Đại tường Huynh trưởng GĐPT Lê Thị Tuyết Mai vị quốc vị pháp thiêu thân trước Dinh Độc lập cũ ngày 23-5-2014

2016-06-09 | UBBVQLNVN
Quốc hội Châu Âu ra Nghị Quyết tố cáo những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Ls Nguyễn Văn Đài, Mục sư Nguyễn Công Chính và hai ông Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức

2016-06-13 | UBBVQLNVN
Quan điểm về Tổ quốc của một Nữ học sinh 17 tuổi người Hoa, xin được chia sẻ với Nam Nữ học sinh người Việt 17 tuổi

2016-06-22 | UBBVQLNVN
Tại LHQ ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Phái đoàn Hà Nội che giấu những đàn áp người biểu tình tại Việt Nam

2016-06-22 | UBBVQLNVN
Việt Nam bị tố cáo lưu hành Án tử hình tại Hội nghị Thế giới Chống Án Tử hình lần thứ 6 ở Oslo / Na Uy

2016-06-29 | PTTPGQT
Thông bạch của Hòa thượng Thích Huyền Việt về việc gửi tiền cúng dường chư Tăng GHPGVNTN trong nước, và về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh

2016-07-11 | PTTPGQT
Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lên tiếng về việc Tập đoàn Formosa bồi thường 500 triệu Mỹ kim

 2016-07-13 | PTTPGQT
Tường trình Lễ Huý nhật lần 8 của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định Quyết định công nhận Tân Ban Chấp hành Trung ương Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

2016-07-22 | UBBVQLNVN
Lá Thư của Hồng Thuý viết từ Hưng Yên về thảm hoạ Hán hoá Việt Tộc

2016-07-23 | PTTPGQT
Quyết định công nhận thành phần nhân sự Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPT Pomona Thư minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN Hoa Kỳ

2016-07-29 | PTTPGQT
Thông điệp Vu Lan của Viện Hoá Đạo Thông tin Phật sự của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hài ngoại tại Hoa Kỳ

2016-08-04 | UBBVQLNVN
Úc Đại Lợi cần đòi hỏi những cải tiến nhân quyền cụ thể tại cuộc Đối thoại Nhân quyền ở Hà Nội, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam kêu gọi

2016-08-05 | PTTPGQT
Thông bạch Viện Hoá Đạo về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh quyên góp tiền bạc cúng dường GHPGVNTN trong nước

2016-08-06 | PTTPGQT
Tâm Thư mời gọi yểm trợ “Buổi Cơm Gây Quỹ” ủng hộ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

2016-08-12 | PTTPGQT
Thông tư của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ về Đại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I trong ba ngày 7, 8, 9 tháng10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa, Houston, Texas 77083, Hoa Kỳ Thư thỉnh mời tham dự Chương trình và Mẫu ghi danh tham dự

2016-08-18 | PTTPGQT
Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo trường trình sinh hoạt Mùa Hè 2016 của Gia Đình Phật tử Việt Nam qua các Trại Hiếu Hạnh, Lộc Uyển, A Dục tại Thừa Thiên-Huế

2016-08-18 | PTTPGQT
Đại lễ Vu Lan tại Niệm Phật đường Phật Quang ở Nam California, và Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Bắc California

2016-08-29 | UBBVQLNVN
Tại Hội nghị lần thư 39 ở Johannesburg, Nam Phi, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo những vi phạm nhân quyền quy mô tại Việt Nam

2016-08-30 | PTTPGQT
Viện Hoá Đạo tường trình Đại lễ Vu Lan nơi quê nhà Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ phân ưu Huynh trưởng Nguyên Nhơn Nguyễn Thị Nghĩa

2016-09-04 | UBBVQLNVN
Ba Tổ chức Nhân quyền Quốc tế viết thư gửi Tổng Thống Pháp yêu cầu can thiệp cho nhân quyền và tôn giáo trong chuyến công du Việt Nam

2016-09-12 | UBBVQLNVN
Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tổ chức Hội luận về Tự do Tôn giáo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn

2016-09-19 | PTTPGQT
Báo trình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoá Đạo GHPGVNTN về việc cứu trợ tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Tây Ninh Cáo phó Huynh trưởng Nguyên Diệu Nguyễn Thúc Đệ

2016-09-20 | UBBVQLNVN
Tổng quan những bài tham luận tại Hội luận về Tự do Tôn giáo ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Hudson Institute tổ chức

2016-09-22 | PTTPGQT
Thư Mời tham dự Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ, cùng mọi tin tức về Chương trình Đại hội, Mẫu ghi danh, v.v…

2016-10-05 | PTTPGQT
Huấn Từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đạo từ của HT Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, gửi Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 Kỳ I, tổ chức tại chùa Liên Hoa thành phố Houston, Hoa Kỳ Thâm nhập Huấn Từ gửi Đại hội của Đức Tăng Thống

2016-10-06 | UBBVQLNVN
Thư Ngỏ của 54 Tổ chức Nhân quyền và Xã hội Dân sự Quốc tế gửi Bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam yêu cầu sửa đổi Dự thảo Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng mới

2016-10-10 | PTTPGQT
Quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ

2016-10-18 | PTTPGQT
Thông bạch kệu gọi Cứu trợ Lũ lụt Miền Trung của Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất

2016-11-04 | PTTPGQT
Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu ?

2016-11-14 | PTTPGQT
Báo trình Cứu Trợ lũ lụt đợt đầu tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hoá Đạo

2016-11-19 | PTTPGQT
Thư Mời Lễ Huý nhật Cố Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác tại Chùa Liên Hoa ngày 4-12- 2016 Chương trình Tu học Phật Pháp tại Chùa Liên Hoa ngày 3-12-2016

2016-12-05 | PTTPGQT
Đại Lễ Hiệp Kỵ tại Tu viện Long Quang, Huế

2016-12-09 | PTTPGQT
Quyết Định Công nhận thành phần Nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Chùa Viên Thông nhiệm kỳ 2016 2018 Sáng hội Nhân quyền Rafto vinh danh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Lễ Kỷ niệm 30 năm hoạt động choNhân quyền Thế giới

2016-12-13 | PTTPGQT
Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoá Đạo GHPGVNTN báo trình việc Cứu trợ Lũ lụt tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà Đồng bào Phật tử hải ngoại đóng góp Cứu trợ

2016-12-19 | PTTPGQT
Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử vùng Pomona, California, tổ chức Lễ Huý Nhật Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác và Lễ Kỷ niệm Đệ lục chu niên ngày Đoàn thành lập

2016-12-21 | PTTPGQT
Một Cuộc Di Cư Nguy Hiểm : Hãy cảnh giác những phần tử tôn giáo nhập cư Hoa Kỳ để làm công tác phá hoại tôn giáo

2016-12-26 | PTTPGQT
Báo trình cuộc cứu trợ bão lụt đợt 3 của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội Viện Hoá Đạo tại 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định

2016-12-30 | PTTPGQT
Báo trình Tài chính năm 2016 của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Tri ân chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử trong và ngoài nước đã tâm thành đóng góp

 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com