- 2009 -


2009-01-05 | PTTPGQT
Một Phật tử Hà Nội lên tiếng chất vấn Hòa thượng Thích Trí Quảng

2009-01-14 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viết thư cho ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký LHQ, và trả lời phỏng vấn Đài Á châu Tự do nhân việc Hà Nội cấm 2 Đại biểu Quốc hội Châu Âu đến Việt Nam – Tài liệu về chính sách kềm kẹp áp bức kỷ lục của Đảng Cộng sản Việt Nam

2009-01-20 | PTTPGQT
Thư Chúc Xuân Kỷ Sửu 2009 của Viện Tăng thống, GHPGVNTN

2009-01-22 | PTTPGQT
Tổng kết hoạt động năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, và tổng kết việc cứu tế Dân Oan, Dân nghèo, đồng bào sắc tộc, các cháu thiếu nhi và các nhà dân chủ lâm nạn

2009-01-29 | PTTPGQT
Nhà văn Hoàng Tiến viết về quà Lì xì đầu năm, nhân đọc lại Thư Chúc Xuân gửi đến quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào trong và ngoài nước của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ

2009-02-10 | PTTPGQT
Lời Chúc Tết Kỷ Sửu 2009 của chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các Nhân vật quốc tế tại Âu châu và Hoa Kỳ

2009-02-11 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi chư tôn đức Tăng, Ni, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới Cứu trợ Nạn nhân trận Bão lửa tại tiểu bang Victoria, Úc châu

2009-02-24 | PTTPGQT
Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về sự Vẹn toàn lãnh thổ tại Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an, Vẹn toàn lãnh thổ và siêu dộ hương linh các Chiến sĩ vị quốc vong thân tại chùa Điều Ngự ở Westminster, California – Lời Chúc Xuân của HT Thích Thiện Tâm, TT Thích Phước Nhơn và TT Thích Giác Đẳng

2009-03-02 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phản ứng lời tuyên bố về nhân quyền của Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi gặp bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm – Hàng trăm nhân sĩ quốc tế đề cử Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình 2009 – Chùa Ba La Mật của Hòa thượng Thích Nhật Ban lại bị đàn áp, cướp giật

2009-03-04 | PTTPGQT
Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về việc chấn chỉnh Gia Đình Phật tử Việt Nam cùng đường lối, lập trường của GHPGVNTN trước hiện tình đàn áp của Nhà cầm quyền Cộng sản

2009-03-11 | PTTPGQT
Bàn về thực chất bản Thông bạch ngày 1.1.2009 của Hòa thượng Thích Minh Tâm

2009-03-23 | QUE ME
Tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 10 ở Genève : Ông Võ Văn Ái tố cáo Việt Nam không tuân thủ các Công ước Nhân quyền LHQ, gây đại nạn sinh thái Tây nguyên vì mỏ bauxite, và công bố Tài liệu mật của đảng Cộng sản đàn áp nhân quyền, dân chủ

2009-03-30 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Đồng bào các giới trong nước Bất tuân dân sự - Biểu tình tại gia suốt tháng 5 để yêu sách bãi bỏ khai thác quặng bô-xít Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và an ninh quốc phòng

2009-04-03 | PTTPGQT
Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, trả lời những xuyên tạc, đánh phá và khích động Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử chống phá lại Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2009-04-06 | PTTPGQT
Từ California đến Việt Nam : Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác, Thượng tọa Thích Viên Định, TT. Thích Thanh Quang và Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ lên tiếng hậu thuẫn “Lời Kêu gọi Biểu tình Tại gia” suốt tháng 5 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2009-04-09 | PTTPGQT
Thứ Bảy 11.4.2009 Văn phòng Liên Lạc các Hội đoàn và Người Việt Tự do tổ chức Hội luận tại Paris - Chủ nhật 19.4.2009 : Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức Hội luận về Lời Kêu gọi “Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” chống khai thác bô-xít Tây nguyên và bảo vệ Vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải – 4 Tổ chức Trẻ xuống đường hậu thuẫn

2009-04-10 | Que Me
8.5.2009 : Kính mời Đồng bào Hải ngoại tập họp trước trụ sở LHQ Genève biểu tình đòi hỏi Nhân quyền và Dân chủ cho quê hương, vào lúc Hà Nội phúc trình về tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ

2009-04-17 | PTTPGQT
Phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về nội dung Lời Kêu gọi “Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” – 108 Cộng đồng, Tổ chức, Đảng phái, Hội đoàn và Nhân sĩ trên khắp năm châu ký tên hậu thuẫn Lời Kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2009-04-18 | PTTPGQT
Tổng vụ Từ thiện – Xã hội, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN phúc trình Cứu trợ quí 1 năm 2009 - Thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada nhiệm kỳ 2008-2012

2009-04-20 | PTTPGQT
Hội luận tại chùa Điều Ngự, Nam California, Hoa Kỳ về Lời Kêu gọi “Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2009-04-29 | Que Me
Thông báo về cuộc Biểu tình đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo trước LHQ ở Genève ngày 8.5.2009

2009-05-02 | PTTPGQT
Thông điệp Phật Đản 2553 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2009-05-08 | Que Me
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ thúc đẩy cho sự thăng tiến nhân quyền tại Việt Nam nhân ngày Hà Nội phúc trình trước Hội đồng Nhân quyền LHQ
Thông điệp của các nhân vật quốc tế ủng hộ cuộc biểu tình trước LHQ ở Genève: Therese Jebsen, Sáng hội Rafto, Dân biểu Chris Smith, Huân tước Avebury, Dân biểu Loretta Sanchez, Luật sư Souhayr Belhassen, Giải Nobel Hòa bình Maired Maguire, Dân biểu Ed Royce, Dân biều Quốc hội Pháp Noël Mamère


2009-05-13 | Que Me
Hà Nội bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền LHQ – Người Việt khắp năm châu liên kết biểu tình trước Điện Quốc Liên ở Genève đòi hỏi cho Nhân quyền, Dân chủ và Tự do tôn giáo – Dư luận báo chí quốc tế bênh vực nhân quyền Việt Nam

2009-05-15 | PTTPGQT
Bản tin Phật Đản tại Huế và Công an sách nhiễu tại Đà Nẵng

2009-05-18 | PTTPGQT
Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới đến Saigon vấn an Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2009-05-27 | PTTPGQT
Thượng tọa Thích Viên Định nói về Pháp lý của GHPGVNTN – Vụ trưởng Gia Đình Phật tử vụ, Lê Công Cầu, viết Giác thư khuyên nhủ Trần Thanh

2009-06-17 | PTTPGQT
Tại thủ đô Canberra, Phái đòan Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, kêu gọi Úc Đại Lợi khẩn cấp tham gia bảo vệ an ninh vùng Á châu Thái Bình Dương và áp lực cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam

2009-06-29 | PTTPGQT
Lễ Tiểu tường Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại chùa Điều Ngự, bang California, ngày 26.7.2009 - Thượng tọa Thích Viên Định phản bác Công an Saigon về “tội chính trị phản động” - Viện Hóa Đạo công cử Thượng tọa Thích Phước Nhơn làm đại diện GHPGVNTN tại Úc Đại Lợi

2009-07-16 | PTTPGQT
Trả lời bài viết vu cáo vô bằng và bất lương của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

2009-07-22 | PTTPGQT
Thượng tọa Thích Viên Định tưởng nhớ Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang nhân lễ Tiểu tường – Sư Thầy Thích Huyền Trang tố cáo Nhà nước cướp đất chùa Vĩnh Phúc ở Hải Phòng

2009-07-23 | PTTPGQT
Về Bình Định dự lễ Tiểu tường Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang, Thượng tọa Thích Viên Định bị bắt tại Bình Định

2009-08-20 | PTTPGQT
Thông bạch Vu Lan của Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2009-09-07 | QUE ME
Tổ Hành động Chống Bắt bớ tùy tiện của LHQ tố cáo Hà Nội bắt giam phi pháp những người phê phán chế độ

2009-09-07 | PTTPGQT
Ai là “Thế lực thù địch” của Dân tộc đang “âm mưu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam ?

2009-09-22 | PTTPGQT
Thượng tọa Thích Viên Định bình luận việc nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp, trục xuất chư Tăng chùa Bát Nhã của Sư ông Thích Nhất Hạnh

2009-09-23 | QUE ME
Trên 200 đại biểu thuộc 20 quốc gia Châu Á họp Hội nghị Dân chủ Á châu tại Hán Thành hậu thuẫn tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam

2009-09-24 | QUE ME
Ông Võ Văn Ái tố cáo Việt Nam coi thường các khuyến cáo của Hội đồng Nhân quyền LHQ, và xét xử tùy tiện các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội

2009-10-05 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Đồng bào trong và ngoài nước không dùng hàng hóa Trung quốc

2009-10-12 | PTTPGQT
Đại hội Khoáng đại kỳ 4 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ kết thúc thành công viên mãn và ra Quyết Nghị 9 điểm về phương hướng hành động giải trừ Quốc nạn, Pháp nạn và chống nạn ngoại xâm

2009-10-16 | QUE ME
Hai vị Chủ tịch của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam viết thư yêu cầu Hà Nội trả tự do tức khắc cho 9 nhà hoạt động dân chủ vừa bị kết án, và huỷ bỏ các điều luật “an ninh quốc gia” trái chống với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế

2009-10-21 | PTTPGQT
Thượng toạ Thích Viên Định ký Thông bạch kêu gọi hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Không dùng Hàng hoá Trung quốc” của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ

2009-11-16 | PTTPGQT
Thượng toạ Thích Thanh Quang và Huynh trưởng Lê Công Cầu nhân danh Tổng vụ Thanh niên và Gia Đình Phật tử Vụ kêu gọi Huynh trưởng các cấp và Thanh niên, Sinh viên, Học sinh Phật tử tẩy chay hàng hoá Trung Cộng

2009-11-26 | QUE ME
Quốc hội Châu Âu ra Quyết nghị tố cáo Hà Nội đàn áp Phật giáo, nhân quyền và yêu sách trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2009-11-26 | PTTPGQT
Phái đoàn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đến điều trần về tình trạng đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Úc Đại Lợi ở thủ đô Canberra

2009-12-08 | PTTPGQT
Thông bạch Tổng kết Phật sự cùng Quyết nghị lập trường của Hội đồng Lưỡng Viện Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – Tri ân công đức và Phúc trình cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung của Tổng vụ Từ thiện Xã hội

2009-12-11 | PTTPGQT
Câu chuyện xôn xao không đáng xôn xao của Thượng toạ Thích Tâm Minh

2009-12-22 | FIDH & QUE ME
Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam yêu sách Hà Nội trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung

2009-12-28 | QUE ME
Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tố cáo phiên toà giả trá kết tội ông Trần Anh Kim

 
 
 
 

Quê Mẹ • B.P. 60063 • 94472 Boissy Saint Léger cedex • France • E-mail : queme.democracy@gmail.com