- 2008 -


2008-01-03 | PTTPGQT
Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên Huế ủng hộ bản Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng viện về việc Trung quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Bản Lên Tiếng chung của Cộng đồng Việt Nam tại Nam California về sự tái cấu trúc và công cuộc đấu tranh của GHPGVNTN - Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Viện Hóa Đạo tổng kết thu và chi của Quỹ Từ Thiện Xã Hội trong năm 2007

2008-01-04 | PTTPGQT
Toàn văn cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về một Giải pháp xử lý việc Trung quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Tuyên Cáo của Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Yểm Trợ Quốc Nội hậu thuẫn Nhị vị lãnh đạo GHPGVNTN và Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang

2008-01-14 | PTTPGQT
Thượng tọa Thích Thanh Quang lên tiếng ủng hộ Tuyên cáo về Hoàng Sa và Trường Sa của GHPGVNTN – Hòa thượng Thích Thiện Hạnh viết thư phản đối Bộ trưởng Bộ Công an – Lịch hoạt động trong năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ

2008-01-14 | PTTPGQT
Phật giáo thời Cộng sản và những liên hệ gây động loạn và mâu thuẫn

2008-01-28 | PTTPGQT
Đặc tình tôn giáo dùng áp lực công an nài ép Đức Tăng thống Thích Huyền Quang phủ nhận Giáo chỉ số 9 - Tịnh thất Hồng Liên ở An Giang bị phân biệt đối xử

2008-02-01 | PTTPGQT
Hàng trăm nhân sĩ, trí thức quốc tế, giáo sư đại học và dân biểu các Quốc hội Châu Âu, Hoa Kỳ, Pháp, Ý... đề cử Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ lãnh giải Nobel Hoà bình năm 2008

2008-02-02 | PTTPGQT
Thông điệp Xuân Mậu Tý của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ và Thông Tư Rằm tháng Giêng cầu nguyện cho Âm siêu Dương khánh

2008-02-05 | PTTPGQT
Đức Tăng thống Thích Huyền QuangChúc Tết Đồng bào hải ngoại, cảm tạ sự lên tiếng hỗ trợ Giáo hội của Cộng đồng Người Việt tại Úc và tại Hoa Kỳ, đồng thời khen ngợi Chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử tuân hành Giáo chỉ số 9 để chấn chỉnh GHPGVNTN trước tình hình mới

2008-02-13 | PTTPGQT
Văn phòng II Viện Hoá Đạo ra Thông tư hướng dẫn cử hành Lễ Cầu nguyện Rằm tháng Giêng – Cầu nguyện cho những oan hồn uổng tử trong chiến tranh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam tại Houston và Santa Ana, California, Hoa Kỳ – Công an cấm HT. Thích Không Tánh ra Hà Nội cử hành tang lễ theo yêu cầu của gia đình Giáo sư Hoàng Minh Chính

2008-02-15 | PTTPGQT
Đạo từ Cầu nguyện Rằm tháng Giêng cho Quốc thái dân an, Vẹn toàn lãnh thổ và Siêu sinh tịnh độ nạn nhân chết 60 năm qua – Công an Bình Định bắt Đại đức Thích Đồng Thọ, thị giả Đức Tăng thống, đi làm việc

2008-03-05 | PTTPGQT
“Nhà nước Cộng sản không thể tôn vinh Đức Phật qua lễ Phật Đản Tam hợp 2008 bằng cách quản chế khắt khe Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, đàn áp GHPGVNTN và phá đổ ngôi Tháp Việt Nam Quốc tự bảy tầng”, ông Võ Văn Ái phản ứng việc nhà cầm quyền CS bán khu đất Việt Nam Quốc tự cho ngoại quốc

2008-03-10 | PTTPGQT
Hoà thượng Thích Thiện Hạnh trường trình việc 200 Công an phong toả và sách nhiễu Tu viện Nguyên Thiều đầu Xuân Mậu Tý – Đe doạ trục xuất ĐĐ. Thích Đồng Thọ, thị giả Đức Tăng thống, ra khỏi Tu viện Nguyên Thiều

2008-03-11 | PTTPGQT
Viện Hoá Đạo phê chuẩn thành phần nhân sự GHPGVNTN Hải ngoại tại Úc châu và Tân Tây Lan – Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác giải nhiệm Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ - Đề Bà Đạt Đa thế kỷ XXI

2008-03-17 | PTTPGQT
Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ viết thư cho Đức Dalai Lama ủng hộ cuộc đấu tranh của chư Tăng và nhân dân Tây Tạng – Viện Hoá Đạo chấp thuận sự từ chức vì lý do sức khoẻ của hai Hoà thượng Thích Như Huệ và Thích Bảo Lạc – Báo động cảnh giác trước tài liệu giả mạo về thành phần nhân sự Giáo hội Úc châu & Tân Tây Lan do kẻ gian đưa lên mạng

2008-03-19 | PTTPGQT
Hoà thượng Thích Thiện Hạnh tiết lộ chuyến đi Hà Nội của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang năm 2003 liên quan đến sức khoẻ ngày nay – Công an sách nhiễu Chùa Giác Hải ở Lâm Đồng – Giải thích về Tăng đoàn Dị đạo đang phá Yết ma Tăng và Pháp luân Tăng

2008-03-25 | PTTPGQT
Cảnh báo tài liệu giả “bãi nhiệm” ông Võ Văn Ái chức Phát ngôn nhân Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2008-03-28 | PTTPGQT
Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam Miền Khuông Việt tại Hoa Kỳ tuyên bố trung kiên ủng hộ và bảo vệ GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ trước âm mưu của Đảng Cộng sản muốn tiêu diệt Giáo hội

2008-04-02 | IBIB
Chuẩn bị Đại lễ Phật Đản Tam hợp, Công an đàn áp một số chùa thuộc GHPGVNTN : Chùa Giác Hải ở Lâm Đồng và chùa Phước Huệ ở Quảng Trị

2008-04-05 | PTTPGQT
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức Đại lễ Phật Đản tại chùa Diệu Pháp ở miền Nam California vào ngày 11.5.2008

2008-04-08 | PTTPGQT
Thư ngỏ của Thượng toạ Thích Viên Định gửi Hoà thượng Thích Pháp Chiếu về việc Giáo hội Phật giáo Nhà nước đòi trục xuất Thượng toạ Thích Trí Khải và chiếm chùa Giác Hải tại Lâm Đồng

2008-04-08 | QUE ME
531 đại biểu thuộc 112 quốc gia họp Đại hội Phong trào Dân chủ Thế giới lần thứ 5 tại thủ đô Kiev dưới chủ đề “Đưa lý thuyết dân chủ vào hành động thực tiễn”

2008-04-16 | PTTPGQT
Tài liệu “Mật” của Đảng Cộng sản huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, chỉ thị đấu tố Thượng toạ Thích Trí Khải và đặt GHPGVNTN ra ngoài vòng pháp luật – Hoà thượng Thích Tâm Mãn viết Đơn tố cáo công an đàn áp chùa Sư Tử Hống ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

2008-04-18 | PTTPGQT
Thượng toạ Thích Viên Định nhận định Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn tiếp tục bị đánh phá - Huynh trưởng Lê Công cấu viết Giác thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đâp phá và chiếm đất chùa Phước Huệ ở Quảng Trị và đàn áp Gia Đình Phật tử Huế

2008-04-29 | PTTPGQT
Khủng bố Phật tử tại Lâm Đồng, đàn áp chùa chiền tại Huế và Quảng Trị, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh và Đại đức Thích Từ Giáo viết Thư Phản Kháng gửi nhà cầm quyền Hà Nội

2008-04-30 | PTTPGQT
Công an và Giáo hội Phật giáo Nhà nước bẻ khóa đột nhập chiếm chùa Giác Hải ở Lâm Đồng để tổ chức Đại lễ Phật Đản LHQ cho Nhà nước Cộng sản – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi Thân hào, Nhân sĩ, Trí thức, Thanh niên Sinh viên và Đồng bào các giới kết đoàn để ngăn chận tái hồi cái họa một nghìn năm Bắc phương đô hộ

2008-05-05 | PTTPGQT
Ông Võ Văn Ái hoan nghênh bản Báo cáo trung thực và kịp thời về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới

2008-05-05 | PTTPGQT
Công an Bình Định sách nhiễu Đức Tăng thống Thích Huyền Quang – Thượng tọa Thích Viên Định nhận định về Lễ Phật Đản LHQ 2008 tại Hà Nội – Thượng tọa Thích Chơn Tâm viết Thư Tố Cáo việc lợi dụng Đại lễ Phật Đản của Nhà cầm quyền Cộng sản

2008-05-06 | PTTPGQT
Thông điệp Phật Đản 2552 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang và Thông bạch Phật Đản 2552 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

2008-05-07 | PTTPGQT
Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ viết Thư Chia sẻ gửi chư Tăng, bà Aung San Suu Kyi và Nhân dân Miến Điện về cơn bão Nargis khủng khiếp

2008-05-08 | PTTPGQT
Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang giả hay thật ? Phe chống đối Giáo chỉ số 9 là ai ? Sư Thích Quảng Ba nói đúng hay sai ?... Ông Võ Văn Ái trả lời báo Saigon Times ở Sydney, Úc Đại Lợi

2008-05-10 | QUE ME
Nhân dịp Phật Đản LHQ 2008 tại Hà Nội, 51 nhân vật quốc tế yêu sách CHXHCNVN chấm dứt cuộc đàn áp GHPGVNTN, trả tự do cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN

2008-05-12 | PTTPGQT
Công an bắt Thượng toạ Thích Trí Khải và chiếm chùa Giác Hải làm lễ Phật Đản cho Nhà nước – Thượng toạ Thích Như Tấn tịnh khẩu phản đối công an bắt đi làm việc suốt tuần lễ qua – 200 chư Tăng Ni và 5000 Phật tử tham dự Đại lễ Phật Đản của GHPGVNTN tại California – Phó Chủ tịch Liên Hữu Phật giáo Thế giới không về Hà Nội mà đến tham dự Đại Lễ Phật Đản của GHPGVNTN

2008-05-17 | PTTPGQT
Chư tôn giáo phẩm đại diện GHPGVNTN hải ngoại viết thư cho ông Tổng thư ký LHQ về tinh hình đàn áp Phật giáo tại Việt Nam – Thượng toạ Thích Như Tấn gửi nhà cầm quyền Cộng sản Thư Kháng Cáo về việc đàn áp tại Lâm Đồng

2008-05-24 | PTTPGQT
Báo Việt Luận ở Úc chất vấn : Ông Võ Văn Ái ăn tiền của Mỹ ra sao và bao nhiêu ? Nghĩ sao về Đại lễ Phật Đản LHQ tại Hà Nội ? Tại sao Giáo chỉ số 9 viết sai lệch ngày tháng ? Nghĩ sao về lời Hoà thượng Tâm Châu “quy tội vô minh” cho GHPGVNTN ?

2008-05-28 | PTTPGQT
Công an tiếp tục khủng bố Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Lâm Đồng – Thượng toạ Thích Trí Khải mất tích 21 ngày qua – Thượng toạ Thích Như Tấn lâm bệnh phải vào nhà thương – Hoà thượng Thích Tâm Mãn bị giải đi làm việc

2008-05-29 | PTTPGQT
Vì suy tim, Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang vào bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn – Kính xin chư Tôn đức và đồng bào Phật tử các giới cầu an cho Đức Tăng thống sớm bình phục

2008-05-29 | PTTPGQT
Viện Hoá Đạo ra Thông bạch về việc tiếm danh Gia Đình Phật tử Việt Nam - Đại lão Hoà thượng thích Hộ Giác ra Thông bạch về việc tiếm danh Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2008-06-01 | PTTPGQT
Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Frank Wolf viết thư cho Hà Nội yêu sách trả tự do cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ và nêu lên trường hợp Thượng toạ Thích Trí Khải mất tích – Một bức thư tay Đức Tăng thống gửi Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ

2008-06-02 | PTTPGQT
Bệnh tình Đức Tăng thống Thích Huyền Quang khả quan hơn trước – Các phái đoàn chư Tăng và Huynh trưởng Gia Đình Phật tử đông đảo về Bình Định chúc lành Đức Tăng Thống

2008-06-04 | PTTPGQT
Lễ vinh danh Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Houston, và thuyết trình về Nhân quyền, Dân chủ và Hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại thành phố Dallas ở Hoa Kỳ

2008-06-05 | PTTPGQT
Thông tư Khẩn của Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác về việc Cầu An cho Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang

2008-06-18 | PTTPGQT
Tâm thư của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, gửi Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

2008-06-24 | QUE ME
Ông Võ Văn Ái viết thư yêu cầu Tổng thống Bush nêu vấn đề GHPGVNTN với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẩn cấp can thiệp cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang vào Saigon chữa bệnh

2008-06-27 | PTTPGQT
Tổng vụ Tăng sự GHPGVNTN tổ chức An cư Kiết hạ tại chùa Diệu Pháp – Khoá học mùa Hè 2008 cho giới Cư sĩ Phật tử tại chùa Pháp Luân

2008-07-03 | PTTPGQT
Trước nỗi âu lo chăm sóc và cầu an của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ và chư Tôn giáo phẩm cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang tai qua nạn khỏi, thì Nhà cầm quyền Hà Nội lên kế hoạch bất nhân làm tang lễ - Ông Võ Văn Ái phản đối sự xâm lược chính trị vào nội bộ GHPGVNTN

2008-07-04 | PTTPGQT
Đại lão Hoà thượng Thích Hộ Giác ra Thông báo Khẩn kêu gọi đồng bào Phật tử và đồng bào các giới lên tiếng hỗ trợ GHPGVNTN nhằm ngăn chặn việc Nhà nước Cộng sản can thiệp vào nội tình Phật giáo trước bệnh tình trầm trọng của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang

2008-07-04 | PTTPGQT
Đức Tăng thống Thích Huyền Quang vừa xuất viện về lại Tu viện Nguyên Thiều – Tình hình Đức Tăng thống và Tu viện Nguyên Thiều qua cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Ái trên Đài Phật giáo Việt Nam

2008-07-05 | PTTPGQT
Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang đã viên tịch tại Tu viện Nguyên Thiều lúc 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2008

2008-07-06 | PTTPGQT
Lễ Nhập Kim quan Đức Tăng thống Thích Huyền Quang do GHPGVNTN cử hành sáng nay tại Tu viện Nguyên Thiều – Lễ Thọ tang sẽ cử hành long trọng tại hải ngoại ở chùa Diệu Pháp ngày 13.7

2008-07-07 | PTTPGQT
Đài truyền hình Cộng sản VTV1 dối gạt về tang lễ Đức Tăng thống –Công an tấp nập đến Tu viện Nguyên Thiều sáng nay – HT Thích Đổng Quán đánh lừa đồng bào Phật tử

2008-07-09 | PTTPGQT
Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới và Tổ chức Hoa Kỳ theo dõi Nhân quyền yêu sách Hà Nội để cho GHPGVNTN tự do tổ chức lễ tang Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang vào ngày 11.7 sắp tới

2008-07-10 | PTTPGQT
Nhiều tiếng nói quốc tế cất lên hậu thuẫn Tang lễ Đức Tăng thống và yêu sách Hà Nội chớ can thiệp : Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, Ân Xá Quốc tế, Hội đồng Nhân quyền và 3 Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Edward R. Royce, Christopher H, Smith và Frank R. Wolf - Trả lời chung về vụ Quyên tiền ủng hộ Tang lễ và vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam có tham dự Tang lễ hay không

2008-07-11 | PTTPGQT
An bình và tự tại : Lễ Nhập Báo tháp Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang sáng nay

2008-07-14 | PTTPGQT
Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức Lễ Thọ tang Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang tại trụ sở Giáo hội ở chùa Diệu Pháp miền Nam California

2008-07-22 | PTTPGQT
Kính xin Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới cảnh giác Chúc thư giả của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang

2008-07-24 | PTTPGQT
Thượng tọa Thích Minh Tuấn và Đại đức Thích Đồng Thọ xác nhận việc Chúc thư của Đức cố Đệ tứ Tăng thống loan truyền mấy ngày qua là Chúc thư giả

2008-07-25 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác kính mời chư Tôn giáo phẩm, đồng bào Phật tử và đồng bào các giới tham dự Lễ Chung thất Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Hoa Kỳ - PTTPGQT báo động các tin tức loan tải sai lạc về Tang lễ của Đức cố Đệ tứ Tăng thống

2008-08-06 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi Thông bạch Vu Lan và Thư cảm tạ đồng bào các giới có lời phân ưu Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch

2008-08-08 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi Thư cảm tạ đồng bào các giới có lời phân ưu Đức đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang viên tịch (Danh sách bổ sung) – Báo chí, truyền thông quốc tế nói về sự viên tịch của Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang

2008-08-11 | PTTPGQT
Gia Đình Phật tử Việt Nam thuộc cánh ông Nguyễn Châu và Bạch Hoa Mai không là thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – Hai Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Huế viết về Tang lễ Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang tại Tu viện Nguyên Thiều

2008-08-13 | PTTPGQT
Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tường thuật Tang lễ Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang – Khóa Tu học Cư sĩ 3 ngày và Lễ Chung thất Đức cố Tăng thống tại chùa Pháp Luân ở Houston, bang Texas, Hoa Kỳ

2008-08-17 | PTTPGQT
Chúc Thư và Giáo chỉ của Đức cố Đệ tứ Tăng thống được tuyên đọc tại Lễ Chung thất ở chùa Pháp Luân, thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ

2008-08-20 | PTTPGQT
Xin cảnh giác Chúc Thư giả nhằm dối gạt và gây hoang mang dư luận – Báo chí quốc tế chào đón Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vào ngôi vị lãnh đạo tối cao GHPGVNTN

2008-08-25 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Thông bạch không công nhận các tổ chức Phật giáo tiếm danh GHPGVNTN tại Canada, Úc châu và Âu châu

2008-08-27 | PTTPGQT
Tuyên Cáo của Hội đồng Lưỡng Viện, GHPGVNTN, về Nhân quyền cho Người sống, Linh quyền cho Người chết và Dân chủ cho Xã hội Việt Nam

2008-09-01 | QUE ME
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam mở cuộc vận động một tuần lễ tại Quốc hội Châu Âu và điều trần về vấn đề Nhân quyền Việt Nam

2008-09-02 | PTTPGQT
Công an sách nhiễu Thượng tọa Thích Viên Định, ngăn cản Lễ Chung thất Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang và Đại lễ Vu Lan tại Huế và Quảng Nam - Đà Nẵng

2008-09-04 | PTTPGQT
Phái đoàn Hoa Kỳ đến vấn an Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ - Ông Võ Văn Ái bình luận Phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do tôn giáo trên thế giới – TT. Thích Viên Định tường thuật buổi làm việc với Công an

2008-09-12 | PTTPGQT
“Phật giáo dưới sự kiểm soát của Việt Nam Cộng sản”, Ký giả Jared Roscoe phân tích trên tạp chí Phật giáo Hoa kỳ Tricycle hướng thân chính của Sư Ông Thích Nhất Hạnh và hướng Giải trừ Pháp nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2008-09-15 | PTTPGQT
Tuyên cáo của Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, về Công hàm 14.9.1958 chống Tổ tiên nước Việt

2008-09-20 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác viết Tâm Thư kêu gọi Cứu trợ Bão Ike

2008-09-26 | PTTPGQT
Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác ra Thông bạch về “Tuyên Bố Chung” của một số Tăng Ni hải ngoại ở Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và Âu châu tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2008-10-01 | QUE ME
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam hoạt động cho nhân quyền tại LHQ ở Genève và New York – Tại Đại hội đồng LHQ New York, tố cáo Hà Nội đàn áp và bắt bớ những người biểu tình ôn hòa

2008-10-03 | PTTPGQT
Nhật báo The Guardian viết về Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ là một trong ba người có hy vọng nhận Giải Nobel Hòa bình năm nay

2008-10-05 | PTTPGQT
Ngày 10 đến 12.10.2008 : Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Lễ Bách Nhựt Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang tại chùa An Lạc, San Jose, và Họp báo của Văn phòng II Viện Hóa Đạo tại Unify Event Center, thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ - Khóa tu học cho giới Cư sĩ tại thành phố Wesminster từ 17 đến 19.10.2008

2008-10-06 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi thư tán thán Phật giáo Nam Hàn – Hòa thượng Thích Không Tánh phúc trình công tác từ thiện xã hội và cứu tế Dân oan

2008-10-09 | PTTPGQT
Văn phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức Khóa Tu học Cư sĩ tại chùa Điều Ngự, Westminster, California – Đài Phật giáo Việt Nam nói về bản “Tuyên bố chung” và nhóm tiếm danh GHPGVNTN – Mưu đồ của Thầy Tuệ Sỹ

2008-10-12 | PTTPGQT
Phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất :
QUYẾT NGHỊ CHÍN ÐIỂM
của Ðại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ


2008-10-23 | QUE ME
Quốc hội Châu Âu ra Quyết Nghị yêu sách Hà Nội tạo cơ chế cụ thể cho nhân quyền và dân chủ trước khi Hiệp ước đối tác và hợp tác mới giữa Liên Âu và Việt Nam được ký kết

2008-10-31 | PTTPGQT
Ra mắt tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ - Thị giả Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại đức Thích Đồng Thọ, tố giác Bạch Hoa Mai mạo hóa băng thu hình cuộc gặp gỡ Đức Tăng thống

2008-11-03 | PTTPGQT
Sách nhiễu và đàn áp Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và Quảng Trị - Thượng tọa Thích Viên Định viết thư tán thán tinh thần trung kiên, bất khuất của Ban Đại diện Quảng Nam – Đà Nẵng

2008-11-04 | PTTPGQT
Giác Thư của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ gửi Hòa thượng Thích Đức Chơn về việc tiếp tay cho tổ chức GĐPT của ông Nguyễn Châu phục vụ Giáo hội Phật giáo Nhà nước

2008-11-17 | PTTPGQT
Lập trường 9 điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công bố sau phiên họp thường niên của Hội đồng Lưỡng Viện tại Saigon

2008-11-25 | PTTPGQT
Cảnh báo “Lời Cam Kết” giả do công an cộng sản gán cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

2008-12-03 | PTTPGQT
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ trả lời phóng viên Ỷ Lan về “Lời Cam Kết” giả tung ra trên mạng Internet mấy ngày qua

2008-12-04 | PTTPGQT
Công an hành hung Hòa thượng Thích Nhật Ban và đập phá chùa Ba La Mật ở tỉnh Đồng Nai

2008-12-06 | PTTPGQT
Đảng tính và Phật tính, hay chính sách cộng sản đối với tôn giáo

2008-12-09 | PTTPGQT
Giác thư vạch trần sự dối gạt của Thích Viên Giáo qua một bài viết vu khoát của ông ta

2008-12-16 | PTTPGQT
Hòa thượng Thích Thiện Hạnh trao 9 điểm thỉnh nguyện và nói với Bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ rằng : Kỷ niệm 60 năm bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, nhưng tại Việt Nam chưa hề có nhân quyền và tự do tôn giáo

2008-12-23 | QUE ME
Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Pannella và Thượng nghị sĩ Quốc hội Ý Marco Perduca bị cấm vào Việt Nam – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nói lên nỗi xấu hổ vì người Cộng sản nói dối, lừa đảo, không giữ lời hứa

2008-12-24 | PTTPGQT
Đài Á châu Tự do phỏng vấn Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Pannella về chuyến đi Việt Nam bị cấm – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viết thư cảm tạ 2 vị Đại biểu Quốc hội Châu Âu và Ý – Kháng thư của Phật tử Quận Cam ủng hộ GHPGVNTN

 
 
 
 

Quê Mẹ • B.P. 60063 • 94472 Boissy Saint Léger cedex • France • E-mail : queme.democracy@gmail.com