- 2003 -


2003-01-09 | PTTPGQT
Tổng vụ Văn hóa công bố Quyết nghị 8 điểm sau Đại hội Văn hóa Phật giáo tổ chức tại San Diego, Hoa Kỳ, dự kiến thiết lập một Giải thưởng Văn hóa Phật giáo Việt Nam, một Quỹ Văn hóa giúp đỡ văn thi nghệ sĩ, học giả, và tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm, cũng như tiến hành phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh

2003-04-11 | PTTPGQT
Giải Nhân quyền "Người giữa loài người" trao cho Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang, Ḥa thượng Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lư tại thủ đô Praha, Cộng ḥa Tiệp. Cựu Tổng thống Vaclav Havel tiếp ông Vơ Văn Ái và gửi lời chào đoàn kết đến các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam

 
International Press

 
 
 

Quê Mẹ • B.P. 60063 • 94472 Boissy Saint Léger cedex • France • E-mail : queme.democracy@gmail.com