2016-02-04 | PTTPGQT
Quyết định của Hoà thượng Thích Huyền Việt bổ sung nhân sự và bãi nhiệm một số người trong Ban Hướng dẫn Trung ương và Đoàn Cựu Huynh tưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ Phật tử Hải ngoại gửi lời Chúc Tết Giáo hội trong nước

2016-02-03 | PTTPGQT
Thông Điệp Xuân của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Câu Chuyện Cuối Tuần về Bốn Ân lớn

2016-01-28 | PTTPGQT
Tâm Thư của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo gửi Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn sinh Niệm Phật Đường Huyền Quang Câu Chuyện Cuối Tuần về Tam Pháp Ấn

2016-01-23 | PTTPGQT
Giáo chỉ về thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước / Bổ sung Về hai chữ Sắc Không

2016-01-20 | PTTPGQT
Lời cảm tạ cuối năm về những hậu thuẫn tịnh tài cho Giáo hội trong nước Ngũ giới trong truyền thống Phật giáo Việt Nam Một âm mưu bán chùa hay đóng cửa cơ sở hoạt động của Đoàn Cựu Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ


Đài Phật giáo Việt NamĐài Phật giáo Việt Nam - Thứ Sáu 16.3.20122012-03-16 | | Đài Phật giáo Việt Nam

Bản Tin Trong Tuần : LHQ khuyến nghị Việt Nam Cộng sản chấm dứt kỳ thị chủng tộc đối với các dân tộc thiểu số và tôn giáo & Chương trình “Chỉnh đốn Đảng nhưng không chỉnh đốn Tự do tôn giáo tại Việt Nam” của ký giả Thanh Quang trên Đài Á châu Tự do.

Để thu, bấm vào đây : .


Để nghe, bấm vào dưới đây :


 
 
 
 

Quê Mẹ B.P. 60063 94472 Boissy Saint Léger cedex France E-mail : queme.democracy@gmail.com